• Намали размера на шрифта
  • Възстанови размера на шрифта
  • Увеличи размера на шрифта
Начало

Проект “Партньорство за развитие” осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител на проекта е Областна администрация Ловеч и обхваща цялата страна, като целеви групи са експерти от областни и общински администрации, работещи в областта на разработване и управление на проекти, прилагане на ПЧП, стопански и финансови отдели. Проектът стартира през месец февруари 2009 година с продължителност 12 месеца.

На страницата ще намерите информация за текущото изпълнение на проекта, информация за изминали и предстоящи събития, както и полезни материали, презентации, брошури и др.
 
Проектът се осъществява от Областна администрация Ловеч с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.